Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувцас:

АГУДАМ нь хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцлийг бүрдүүлэх тусгай хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл болон хөдөлмөр хамгааллын бусад техник, технологийг нийлүүлдэг. Олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн, чанарын баталгаа бүхий ажлын тусгай хувцас, гутал, малгай, бээлий гэх мэт хөдөлмөр хамгааллын хувцас, багаж хэрэгсэл нь ажлын байранд болон ахуйн нөхцөлд иргэдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах болно. Хэрэв захиалагч хүсвэл хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл дээр тухайн байгууллагын таних тэмдэг, нэр, хаяг зэргийг чанар, өнгө үзэмж сайтай байршуулна.   

Copyright © 2010 AGUDAM LLC

free templates